lørdag 8. desember 2012

General John Gowans er død


General John Gowans, som var Frelsesarmeens verdensleder fra 1999 til 2002, er død, 78 år gammel.

John Gowans er mest kjent som den ene av de to opphavsmennene bak en rekke Frelsesarmé-musikaler, og mange av tekstene han skrev til disse, synges fremdeles. Musikalene ble også oversatt til norsk, og satt opp av blant andre elevene ved Jeløy folkehøyskole. I årene fra 1969 til 1990 laget han, sammen med kollegaen John Larsson, i alt ti musikaler. Særlig kjent ble ”Glory”, som henter sitt stoff fra Apostlenes gjerninger, ”Hosea”, som er en parafrase over en av de gammeltestamentlige bøkene, ”Glory”, som handler om Frelsesarmeens første dager, og ”The Blood of the Lamb”, som baserer seg på diktet ”General William Booth enters Heaven” av Vachel Lindsay.
John Gowans ble født i Blantyre i Skottland, der foreldrene hans var frelsesoffiserer, og ble frelsesoffiser i 1954. Han tjenestegjorde i Frankrike, USA, Australia og Storbritannia, før han ble valgt til Frelsesarmeens 16. general og verdensleder.