torsdag 26. februar 2015

Evangelisten Erik KlevMed major Erik Klev er Evangelisten framfor noen i Frelsesarmeen i Norge gått bort.

Bare en måneds tid etter at hans Marit, «stadig kamerat i striden» gjennom nesten 65 år, gikk bort, fikk også han flytte. Han ble omtrent på dagen 95 år gammel.
Erik Klev var fra Mandal. Her vokste han opp og ble med i Frelsesarmeen. Under krigen reiste han ut for å tjenestegjøre som offiser i en helt annen krig, for verdens frelse. Sommeren 1950 giftet han seg med bysbarnet Marit Jaabæk, og sammen tjenestegjorde de en lang rekke steder i landet. Den siste menigheten de hadde ansvar for, var Templet korps i Oslo.
Etter noen år som lærer ved Frelsesarmeens offisersskole, fikk ekteparet ansvaret for Frelsesarmeens fengselsarbeid. Her kom Erik Klev evangelistgave virkelig til sin rett. Etter mange års tjeneste i fengselsarbeidet, ble han reisende evangelist og besøkte menigheter over hele landet.
Erik Klev var en stillferdig person som ikke gjorde noe stort vesen av seg selv. Men når han sto på talerstolen, lyttet man. Han forkynnelse var bibelsk, grundig, reflektert og frimodig. Derfor er det nesten umulig å se ham for seg uten samtidig å se ham med en åpen bibel i hendene. Han er blitt omtalt som «en sjelesørger på talerstolen».
Nå har han lukket Bibelen og gått for å møte forfatteren. Det er mange år siden sist han sto på en talerstol. Da han merket at alderen begynte å gjøre seg gjeldende, sa han også nei til forespørsler om å tale.
Det var Erik Klev som innvidde meg som soldat i Frelsesarmeen i juni 1968. Noen år senere ble han en av mine lærere ved Frelsesarmeens offisersskole. Også på kateteret var han en evangelist. Jeg lyser fred over en evangelists minne, som jeg tror har gått inn til sin Herres glede.

Nils-Petter Enstad

Ingen kommentarer: