torsdag 21. februar 2013

Paven som var for from

Av Nils-Petter Enstad
Forfatter


Pave Benedikt XVI har annonsert sin avgang. Den 85 år gamle ”Kristi vikar” føler han er blitt for gammel. Sist noe slikt skjedde, var i 1417, da man hadde tre paver samtidig, to i Roma og en i Avignon. Til slutt skar kirkemøtet i Konstanz gjennom og avsatte alle tre. Pave Benedikt abdiserer frivillig; hvor ”frivillig” abdikasjonene på 1400-tallet var, kan man jo forestille seg.


Den eneste frivillige paveabdikasjonen til nå fant sted 13. desember 1294. Da erklærte pave Celestin V at han ville gå av, bare fem måneder etter at han var blitt valgt. Før valget skjedde, hadde pavestolen stått tom i mer enn to år, og Celestin, som var kjent som den fromme eremitten Peter av Morrone, hadde sendt et brev til kardinalkollegiet der han spådde at Guds straff ville ramme dem om de ikke fikk valgt en ny pave snart. Det endte med at man valgte eremitten som hadde utfordret dem. Han var 85 år, og hadde tilbrakt et langt liv i ensom ettertanke og bønn. Han tok navnet Celestin.
Det måtte gå galt. Han ble det fromme, men viljeløse redskapet i mektige personers hender. From og naiv – og totalt uegnet for sitt store ansvar. Da en av hans rådgivere, kardinal Benedetto Caëtani, fikk overbevist ham om/lurt ham til å tro at en pave kunne tre tilbake, gjorde han det. Han ville tilbake til den grotten der han hadde bodd mesteparten av livet, men Caëtani, som nå var blitt pave Bonifatius VIII, sørget for å stenge ham inne. Valget av Bonifatius var omstridt, og folk regnet Celestin som en hellig mann.
Det gikk mange historier om hvordan Bonifatius hadde manipulert Celestin. Han skal selv ha sagt at det var Guds røst somhadde talt til ham om natten og bedt ham trekke seg – folk flest trodde det snarere var Bonifatius som var den røsten. Da Celestin døde kort etter sin avgang, ble det snakket både om mord og vanskjøtsel.
Celestin har vært den eneste pave til nå som abdiserte frivillig. I 1313 ble han tatt opp blant den katolske kirkes helgener. Da var etterfølgeren også død. Ingen har regnet ham blant helgenene.
Benedikt synes han er blitt for gammel til å være pave. Celestin var rett og slett for from.

Publisert i Klassekampen mandag 25. februar 2013

Ingen kommentarer: